براي مشاهده برنامه اول مهر 1393 كليك نماييد 

 ------------------------------------------

 قابل توجه دانش آموزان پايه هفتم كليك نماييد 

 ------------------------------------------

  براي مشاهده اطلاعيه پوشش دانش آموزان در سال تحصيلي 94 - 93 جديد كليك نماييد

------------------------------------------

 ديگه چه خبــر از آئينه 93/6/15 كليك نماييد

------------------------------------------

 كلاس بندي پايه هفتم سال تحصيلي 94 - 93 كليك نماييد 

------------------------------------------

 كلاس بندي پايه هشتم سال تحصيلي 94 - 93 كليك نماييد  

---------------------------------------------------

نکته در خصوص ظرف غذا

دانش آموزان می باید غذای روزانه خود را داخل ظرف استیل قرار داده

و مشخصات خود را بصورت کامل بر روی آن درج نمایند

      

نکته در خصوص دمپایی

دانش آموزان می باید یک عدد دمپایی علامتگذاری شده به همراه خود داشته باشند   

نکته در خصوص ساعات کاری مدرسه و زنگ صبحگاه

ساعات کاری مدرسه در سال تحصیلی جدید 7 صبح الی 15 می باشد

لذا دانش آموزان سر وقت در مدرسه حضور داشته باشند

توجه: زنگ صبحگاه راس ساعت 7:15 زده می شود        

           

نکته در خصوص سرویس مدرسه

قابل توجه دانش آموزانی که از سرویس مدرسه استفاده می نمایند:

روز اول مهر به همراه پدر و مادر خود در مدرسه حضور داشته باشید و در موقع برگشت با سرویس مدرسه به منزل باز خواهید گشت

نکته در خصوص موی سر دانش آموزان

دانش آموزان می بایست با موی کاملا مرتب دانش آموزی و  بدون هیچ مدلی در مدرسه حضور داشته باشند

 

                         براي مشاهده داستان هاي مدير مدرسه كليك كنيد                          

مردي بزرگ با قلبي مهربان